Τελευταία Νέα

 
         
 

> Πυρασφάλεια ADAPT: Νέα έκδοση, σύμφωνα και με ΦΕΚ 6210B/ 31-12-2018 - ΥΠ. ΑΠ. 136860/1673/Φ15.

 
 

> IDEA19 (release 64bit): Τώρα η τελευταία έκδοση του IDEA με ισχύ 64 bits για ασύγκριτες επιδόσεις.

 
 

> Πυρασφάλεια ADAPT: Νέα έκδοση σύμφωνα με Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018).

 
 

> 4ΜCAD-TOPO (Νέο): Παραγωγή διαγραμμάτων, Τοπογραφικό και ΔΓΜ, για υποβολή στο Εθνικό Κτηματολόγιο (συμπεριλαμβάνεται και στο νέο IDEA19).

> IDEA19: Νέα Εκδοση με επανασχεδιασμό ΒΙΜ νέας γενιάς και πλήθος νέων δυνατοτήτων, νέο interface (Ribbon), συμβατότητες DWG2018/2019 και IFC, 4D/5D BIM, Κτηματολόγιο κ.α.

> ERGA-TEYXHΝέα Πρότυπα Διακηρύξεων σύμφωνα με ΦΕΚ 2837 Β/16-07-2018

> 4Μ-ΚΕΝΑΚ: Νέα Εκδοση σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 2367Β/12.07.2017 και τις νέες ΤΟΤΕΕ (ΦΕΚ4003Β/17-11-2017 & ΦΕΚ 4108Β/23-11-2017)

> Νέα Εκδοση Προγράμματος Ανελκυστήρων ADAPT σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ΕΝ81-20 ΕΝ81-50

> Νέα Εκδοση 4MCAD19 συμβατή με αρχεία DWG2018, πανίσχυρες επιδόσεις 64bit και πλήθος βελτιώσεων

> ERGA-TEYXH με τον νέο Κανονισμό Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (ΦΕΚ 1746/Β/19.05.17)

> Νέα Εκδοση Πυρασφάλειας: Μετά το ΦΕΚ165B-26/01/17 τώρα και η Υ.Α.24738 Φ701.2/17 -ΦΕΚ2089Β-19/6/17 που αφορά σε αλλαγές στα Π.Δ. 3/2015, 14/2014 και 15/2014

 

 

Ακολουθείστε μας στο Facebook